U Hanusi pokoje gościnne

nasz

Regulamin

regulamin "U Hanusi"

Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00

Rezerwacji można dokonać telefonicznie, drogą mailową

Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności za usługi.

Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku w wysokości minimum 40% wartości całego pobytu.

Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie jest równoznaczny z automatyczną anulacją rezerwacji.

Istnieje możliwość jednorazowej zmiany terminu rezerwacji potwierdzonej wpłatą zadatku na inny termin w miarę dostępności miejsc noclegowych i jeśli średnia cena za dobę proponowanego przez Gościa pobytu nie przekracza średniej ceny za dobę pierwotnie zarezerwowanego pobytu. Życzenie zmiany terminu pobytu należy zgłosić najpóźniej 21 dni przed datą przyjazdu pierwotnej rezerwacji. 

Należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.

W przypadku skrócenia pobytu nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystaną część pobytu ponieważ opłacanym produktem końcowym jest kompletny pakiet pobytowy którego zakres ustalony jest już w momencie wpłaty zadatku a nie pojedyncza doba hotelowa.

Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia

Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 8:00 do godz. 21:00 po wcześniejszym poinformowaniu właściciela obiektu.

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczy Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł.

Zabronione jest używanie w pokojach urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. Naruszenie zakazu wiąże się z dopłatą w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 1500 zł.

Obsługa obiektu zobowiązana jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i czystości poprzez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu u właściciela obiektu.

Parking przy obiekcie jest niestrzeżony i wolny od opłat.

W obiekcie zabronione jest:
-chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu sportowego do pokoi
-zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite

Za zwierzęta wprowadzone na teren obiektu odpowiada właściciel czworonoga.
W tym ewentualne wszelkie uszkodzenia oraz uporczywy hałas.

Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.